Cơ quan Hỗ trợ và Giới thiệu Dịch vụ Giữ trẻ (Child Care Resource and Referral) của Quận Multnomah xin giới thiệu buổi Hội nghị Nhỏ Mùa Xuân đầu tiên của chúng tôi!

Hội nghị Nhỏ Mùa xuân năm 2017
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5
Hãy tham gia chương trình xổ số miễn phí của chúng tôi trong khóa học buổi chiều của quý vị! Thắng phiếu quà tặng, khóa đào tạo miễn phí, sách vở, đồ chơi, và nhiều hơn nữa! Chúng tôi sẽ bốc thăm tên người trúng giải trong mỗi khóa học. Giải thưởng lớn nhất sẽ được bốc thăm lúc 4:15 chiều.
Các khóa học có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Quảng Đông. Vui lòng truy cập www.ccrr-mc.org để biết thêm thông tin.


Download flyer
  • Saturday May 20th, 2017
    7:30 a.m.4 p.m.
  • $20.00
  • Multnomah

  • 10410 NE Prescott Street, Portland, OR 97220 10100 NE Prescott Street, Portland, OR 97220 Portland, OR

  • Preregistration and prepayment REQUIRED. To print a registration form please go to http://www.ccrr-mc.org. All course and section numbers are listed in the training section.

    For more information contact Child Care Resource and Referral of Multnomah County, phone 503-491-6200 or email info@ccrr-mc.org.