Held

Lớp Khái Niệm về Giữ Trẻ Gia Đình (Overview for Family Child Care Providers)

Completion of the Overview is a requirement for becoming licensed as a Registered Family Child Care Provider. The Overview gives those interested in becoming licensed information about how to become registered, the Oregon rules, local CCR&Rs and an introduction to other agencies and supports for registered providers.

 • Monday April 22nd, 2019
  6 p.m.9 p.m.
 • 62342
  Set One Standards
 • No Age-Related Content  
  Program Management (3)  

  It is your responsibility to verify that the training sessions you select will meet your licensing or professional development needs.
 • Free
 • Vietnamese
 • Minh Ngo
  Tam Nguyen
 • Multnomah
 • View on map
  MHCC Maywood BLDG 2 - 4510 NE 102nd Ave Portland, OR

 • Đăng ký trước và thanh toán trước YÊU CẦU. Tại thời điểm này, chúng tôi chấp nhận thanh toán qua séc, tiền mặt hoặc lệnh chuyển tiền. Việc đăng ký có thể được gửi bằng bưu điện hoặc đến trực tiếp CCR&R-MC, 4510 NE 102nd, Portland, OR 97220.

  Để in mẫu đăng ký, vui lòng truy cập http://ccrr-mc.org/training/. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Văn phòng Tài Nguyên va giới thiệu giữ trẻ Quận Multnomah, điện thoại số 503-491-6214 hoặc email info@ccrr-mc.org.
  Số khóa học và lớp được tìm thấy ở bên trái.